EN
RO
0230 563 565

Atunci când se întâmplă un eveniment neprevăzut, suntem alături de clienții noștri gestionând cu mare atenție problema apărută, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Întrucât transparența este una dintre valorile în care noi credem, spre o mai bună cunoaștere a prevederilor legale, venim în întâmpinarea asiguraților cu informații de actualitate din domeniul juridic. 

Garantăm corectitudine, obiectivitate și responsabilitate în vederea soluționării eficiente a problemelor ce pot apărea astfel încât serviciul prestat să fie prompt și echitabil. 

Legislație națională
Legislație europeană

DIRECTIVA 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi  (vezi PDF)

DECIZIA COMISIEI din data de 28.07.2003 PRIVIND APLICAREA DIRECTIVEI 72/166/CEE A CONSILIULUI PRIVIND CONTROLUL ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO - (vezi PDF)

Anexa 1 a acestei DECIZII este reprezentat de REGULAMENTUL GENERAL AL CONSILIULUI BIROURILOR, care reglementează relațiile dintre birourile naționale de asigurări constituite la nivelul fiecărui stat membru, în vederea gestionării corespunzătoare a oricărei cereri de despăgubire produsă în sistemul „carte verde auto“.

Scopul sistemului „carte verde auto“ este acela de a facilita circulația internațională a autovehiculelor, făcând posibil ca asigurarea de răspundere civilă auto să răspundă criteriilor impuse de țările vizitate și, în cazul producerii unui accident, de a garanta despăgubirea părților prejudiciate în conformitate cu reglementările țării respective.

Adrese