EN
RO
0230 563 565
Call-Center Daune: +40 230 563 565

Acest serviciu este GRATUIT!

Urmărim dosarul până în momentul achitării despăgubirii.

Managementul eficient al daunei – Cheia succesului în asigurări!

De ce RECREX?

Servicii de regularizare daune acoperite pe teritoriul României (cu respectarea Ghidului OECD pentru Bune Practici în Managementul Daunelor – Consiliul OECD 2004)
1. Customer Care & Call Center
2. Notificarea asigurătorului în vederea confirmării datelor cuprinse în polița de asigurare
3. Deschiderea dosarului de daună
4. Constatarea tehnică a daunei în teritoriu
5. Analiză tehnică internă a dosarului de daună
6. Evaluarea daunelor prin efectuarea calculațiilor (în mod obiectiv, corect, coerent și în corelație cu cele constatate anterior)
7. Avizarea antifraudă
8. Propunerea și acceptarea despăgubirii de către păgubit/păgubiți sau împuterniciți
9. Confirmarea valorii de plată
10. Plata despăgubirii și închiderea dosarului de daună
Ce fac în caz de daună?

Conducerea unui autovehicul ne expune și pericolului de accidentare, iar în astfel de cazuri, pentru că suntem aplecați spre nevoile tuturor participanților la trafic, soluționăm cazurile de daună rezultate în urma accidentelor provocate pe teritoriul României de autovehicule înmatriculate în străinătate.

Având calitatea de corespondent pentru gestionarea dosarelor de daună în sistem Carte Verde și Directiva a 4-a, investigăm și soluționăm cu maximă corectitudine dosarele aferente accidentelor produse pe teritoriul României, și nu numai, dar și cele în care sunt implicate persoane de cetățenie română, în afara granițelor țării.

Constatările şi evaluările de daune se realizează cu personal calificat, în cel mai scurt timp posibil de la data avizării daunei.

Deschiderea dosarului de daună

Dacă sunteți vinovat de producerea unui accident de circulație în străinătate, cei prejudiciați vor fi despăgubiți prin polița dumneavoastră Carte Verde. În același timp, dacă pe teritoriul României, sunteți accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre, veți fi despăgubit prin polița Carte Verde a respectivului șofer/autovehicul. Începând cu anul 2007, Cartea Verde este parte integrantă a poliței RCA, ceea ce înseamnă că, odată ce ați încheiat o poliță RCA, veți cumpăra automat și polița Carte Verde.

În cazul în care ați fost accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre și doriți să vă adresați companiei RECREX pentru deschiderea dosarului de daună, vă rugăm să apelați call-center-ul nostru dedicat la numărul de telefon 0040/0230 563 565, în intervalul orar 09.00-17.00, de luni până vineri, sau la adresa de e-mail daune@recrex.net.

Avizarea daunei se va realiza în cel mai scurt timp posibil dacă vă veți adresa call-center-ului dedicat al RECREX. Aceasta presupune ca dumneavoastră să furnizați următoarele informații despre eveniment:

- Datele de identificare și de contact ale persoanelor implicate în eveniment, păgubit (păgubiți) și vinovat;

Cauzele și împrejurările de producere a evenimentului, inclusiv detalii despre locul evenimentului și momentul producerii acestuia – dată, oră;

Datele de identificare ale autovehiculelor implicate in eveniment;

Detaliile privind locația și starea vehiculului avariat (dacă este sau nu deplasabil);

Locul unde doriți efectuarea constatării.

Documente necesare pentru deschiderea unui dosar de daună în sistem Carte Verde

Pentru deschiderea dosarului de daună și furnizarea informațiilor pentru avizarea daunei aveți nevoie de următoarele documente:

- polița de asigurare a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- polița Carte Verde a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- cartea de identitate a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- cartea de identitate/certificatul de înmatriculare al autovehiculelor implicate în eveniment;    

- permisul de conducere al șoferului vinovat și al șoferului păgubit;    

- documentele eliberate de autorități (poliție/pompieri/ș.a.) sau Formularul de constatare amiabilă (ADA), după caz (vezi ghidul de completare a formularului);    

- alte documente în funcție de evenimentul produs;    

- Formularul Formular declarație / înștiințare daună;    

- Declarații ale persoanelor implicate.    

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin navigarea pe site-ul nostru, RECREX S.R.L. poate înregistra numai informații sau date cu caracter personal oferite în mod voluntar.

Prin “informații cu caracter personal” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, număr de telefon, adresă de e-mail. Periodic, este posibil să vă solicităm prin site-ul nostru informații cu caracter personal pentru a vă răspunde la întrebări. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără drept sau autorizare nicio informație referitoare la clienții noștri.

RECREX S.R.L. a dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru a asigura confidențialitatea și protejarea informațiilor stocate pe acest site, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă, dar nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informațiilor cu caracter personal, compania utilizează mijloace de protecție specifice pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de societatea noastră.

 

CONSIMȚĂMÂNT

Prin adresarea oricărei solicitări către societatea RECREX S.R.L.. confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord ca aceste Date cu Caracter Personal (inclusiv CNP) să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, aveți dreptul să vă opuneți, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați modificarea sau ștergerea acestora.

Pentru exprimarea refuzului Dumneaavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la RECREX S.R.L., care poate fi trimisă în următoarele modalități:

Informare privind politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

RECREX S.R.L., cu sediul social în municipiul Suceava, Bld. George Enescu nr. 16, parter, județul Suceava, cod poștal 720231, România, tel./fax: +4 0230 251 565, e-mail: office@recrex.net („RECREX” sau „Operatorul”), în vederea gestionării și lichidării dosarelor de daună, a prestării serviciilor de promovare și consultanță, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de funcționare, administrare, raportare și arhivare impuse de legislație, colectează și prelucrează datele personale despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți cu atenție această Informare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către RECREX în activitatea de gestionare și lichidare a dosarelor de daună, a prestării serviciilor de promovare și consultanță și îndeplinirii obligațiilor legale de funcționare, administrare, raportare și arhivare impuse de legislație:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, CNP, seria și numărul cărții de identitate, telefon, e-mail, semnătura olografă). Datele sunt necesare pentru soluționarea dosarelor de daună, încheierea contractelor și a îndeplinirii obligațiilor legale.

Detalii personale financiare (informații legate de contul bancar). Datele sunt necesare pentru efectuarea/viramentul plăților privind despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate prin producerea accidentelor rutiere sau în vederea executării contractelor încheiate cu dvs.

Date privind autovehiculul deținut - date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare. Datele sunt necesare în vederea soluționării dosarelor de daună deschise ca urmare a producerii unui eveniment rutier rezultat cu producerea unor avarii autovehiculelor implicate.

Date privind săvârșirea contravențiilor și/sau infracțiunilor ca urmare a încălcării legislației rutiere, de către asigurații societății de asigurare al cărui corespondent suntem. Acestea sunt date în posesia cărora intrăm ca urmare a solicitării documentelor necesare gestionării dosarelor de daună, precum și ca urmare a faptului că suntem parte sau formulăm cereri pentru apărarea drepturilor asigurătorului în dosarele procesuale de competența instanțelor de judecată și a celorlalte organe judiciare.

Informații cu privire la imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul social al RECREX). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locația RECREX, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților.

Scopul în care datele personale sunt utilizate

RECREX colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, poate avea ca temei, după caz:

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

În acest moment, RECREX nu transferă datele personale către alte companii aflate în exteriorul Zonei Economice Europene. În situația transferării datelor personale într-un stat terț vă vom informa corespunzător, vom actualiza informațiile, iar pentru astfel de transferuri, RECREX va luat o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană (încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european etc.)

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate până la soluționarea și închiderea dosarelor de daună.

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a oricărui contract încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți.

Datele personale vor fi stocate doar atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale, precum și cele aplicabile în materie de asigurări.

În ipoteza în care se va observa o încălcare a măsurilor de securitate luate (copierea bazei de date de persoane neautorizate, atacuri cibernetice etc.) Operatorul va anunța Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și persoanele fizice afectate.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că RECREX prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații vor fi disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

(10) Dreptul de a vă adresa justiției

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la prezenta Notificare sau în legătură cu utilizarea de către RECREX a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

Ne puteți contacta:

responsabil cu protecția datelor

e-mail - la adresa: office@recrex.ro

tel.: 0230 251 565

personal - la oricare din punctele de lucru RECREX sau la sediul social din municipiul Suceava, Bld. George Enescu nr. 16, parter, județul Suceava, cod poștal 720231, România, tel./fax: +4 0230 251 565

printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa: municipiul Suceava, Bld. George Enescu nr. 16, parter, județul Suceava, cod poștal 720231, România;

telefonic - la numărul: 0230 251 565.

Pentru orice solicitare privind prelucrarea de date cu caracter personal vă rugăm să menționați „referitor la GDPR/protecția datelor cu caracter personal”.

Actualizarea prezentei Notificări/Informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare/Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a companiei www.recrex.net la secțiunea „Informare privind politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal“.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificări/Informări privind politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 02.07.2018

Află mai multe informații despre Centrul de Gestionare și Regularizare a Daunelor:

Descarcă Formular de constatare amiabilă în caz de accident

Descarcă Ghidul de completare a formularului de constatare amiabilă în caz de accident

Descarcă Formularul Formular declarație / înștiințare daună;