EN
RO
0230 563 565
Call-Center Daune: +40 230 563 565

Acest serviciu este GRATUIT!

Urmărim dosarul până în momentul achitării despăgubirii.

Managementul eficient al daunei – Cheia succesului în asigurări!

De ce RECREX?

Servicii de regularizare daune acoperite pe teritoriul României (cu respectarea Ghidului OECD pentru Bune Practici în Managementul Daunelor – Consiliul OECD 2004)
1. Customer Care & Call Center
2. Notificarea asigurătorului în vederea confirmării datelor cuprinse în polița de asigurare
3. Deschiderea dosarului de daună
4. Constatarea tehnică a daunei în teritoriu
5. Analiză tehnică internă a dosarului de daună
6. Evaluarea daunelor prin efectuarea calculațiilor (în mod obiectiv, corect, coerent și în corelație cu cele constatate anterior)
7. Avizarea antifraudă
8. Propunerea și acceptarea despăgubirii de către păgubit/păgubiți sau împuterniciți
9. Confirmarea valorii de plată
10. Plata despăgubirii și închiderea dosarului de daună
Ce fac în caz de daună?

Conducerea unui autovehicul ne expune și pericolului de accidentare, iar în astfel de cazuri, pentru că suntem aplecați spre nevoile tuturor participanților la trafic, soluționăm cazurile de daună rezultate în urma accidentelor provocate pe teritoriul României de autovehicule înmatriculate în străinătate.

Având calitatea de corespondent pentru gestionarea dosarelor de daună în sistem Carte Verde și Directiva a 4-a, investigăm și soluționăm cu maximă corectitudine dosarele aferente accidentelor produse pe teritoriul României, și nu numai, dar și cele în care sunt implicate persoane de cetățenie română, în afara granițelor țării.

Constatările şi evaluările de daune se realizează cu personal calificat, în cel mai scurt timp posibil de la data avizării daunei.

Deschiderea dosarului de daună

Dacă sunteți vinovat de producerea unui accident de circulație în străinătate, cei prejudiciați vor fi despăgubiți prin polița dumneavoastră Carte Verde. În același timp, dacă pe teritoriul României, sunteți accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre, veți fi despăgubit prin polița Carte Verde a respectivului șofer/autovehicul. Începând cu anul 2007, Cartea Verde este parte integrantă a poliței RCA, ceea ce înseamnă că, odată ce ați încheiat o poliță RCA, veți cumpăra automat și polița Carte Verde.

În cazul în care ați fost accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre și doriți să vă adresați companiei RECREX pentru deschiderea dosarului de daună, vă rugăm să apelați call-center-ul nostru dedicat la numărul de telefon 0040/0230 563 565, în intervalul orar 09.00-17.00, de luni până vineri, sau la adresa de e-mail daune@recrex.net.

Avizarea daunei se va realiza în cel mai scurt timp posibil dacă vă veți adresa call-center-ului dedicat al RECREX. Aceasta presupune ca dumneavoastră să furnizați următoarele informații despre eveniment:

- Datele de identificare și de contact ale persoanelor implicate în eveniment, păgubit (păgubiți) și vinovat;

Cauzele și împrejurările de producere a evenimentului, inclusiv detalii despre locul evenimentului și momentul producerii acestuia – dată, oră;

Datele de identificare ale autovehiculelor implicate in eveniment;

Detaliile privind locația și starea vehiculului avariat (dacă este sau nu deplasabil);

Locul unde doriți efectuarea constatării.

Documente necesare pentru deschiderea unui dosar de daună în sistem Carte Verde

Pentru deschiderea dosarului de daună și furnizarea informațiilor pentru avizarea daunei aveți nevoie de următoarele documente:

- polița de asigurare a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- polița Carte Verde a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- cartea de identitate a șoferului vinovat și a șoferului păgubit;    

- cartea de identitate/certificatul de înmatriculare al autovehiculelor implicate în eveniment;    

- permisul de conducere al șoferului vinovat și al șoferului păgubit;    

- documentele eliberate de autorități (poliție/pompieri/ș.a.) sau Formularul de constatare amiabilă (ADA), după caz (vezi ghidul de completare a formularului);    

- alte documente în funcție de evenimentul produs;    

- Formularul Formular declarație / înștiințare daună;    

- Declarații ale persoanelor implicate.    

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin navigarea pe site-ul nostru, RECREX S.R.L. poate înregistra numai informații sau date personale oferite în mod voluntar.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, număr de telefon, adresă de e-mail. Periodic, este posibil să vă solicităm prin site-ul nostru informații personale pentru a vă răspunde la întrebări. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără drept sau autorizare nicio informație referitoare la clienții noștri.

RECREX S.R.L. a dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru a asigura confidențialitatea și protejarea informațiilor stocate pe acest site, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă, dar nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informațiilor personale, compania utilizează mijloace de protecție specifice pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de societatea noastră.

 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANEI VIZATE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 12-18 DIN LEGEA NR. 677/2001 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date modificată și completată, societatea RECREX S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le obține despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este gestionarea și lichidarea cazurilor de daună pentru care a primit mandat din partea B.A.A.R., în numele B.A.A.R. și în numele asigurătorului care a eliberat documentul de asigurare și soluționarea pretențiilor de despăgubire formulate de persoanele prejudiciate prin accidente provocate pe teritoriul României de autovehicule înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene.

Se prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, telefon/fax și adresa de domiciliu/reședință, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, e-mail, profesie, loc de muncă, imagine, date privind starea de sănătate, date privind săvârșirea de infracțiuni, date privind condamnări penale/măsuri de siguranță, date privind sancțiuni disciplinare, contravenționale, date privind cazierul judiciar.

Nu sunteți obligați legal să furnizați datele, dar  refuzul dvs. conduce la imposibilitatea soluționării pretențiilor de despăgubire formulate de persoanele prejudiciate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societatea RECREX S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate (beneficiarilor contractelor de asigurare și/sau terților păgubiți), reprezentanților legali ai persoanei vizate, împuterniciților companiei, autorităților publice centrale/locale îndreptățite la furnizarea unor astfel de informații (ex.: B.A.A.R. – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România), societăților de asigurare – emitente ale polițelor de asigurare, gestionarilor de daune.

Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informații în forme diverse (ex.: în formă scrisă, electronică, etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfășurare a activității societății.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

CONSIMȚĂMÂNT

Prin adresarea oricărei solicitări către societatea RECREX S.R.L.. confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord ca aceste Date cu Caracter Personal (inclusiv CNP) să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, aveți dreptul să vă opuneți, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați modificarea sau ștergerea acestora.

Pentru exprimarea refuzului Dumneaavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la RECREX S.R.L., care poate fi trimisă în următoarele modalități:

Află mai multe informații despre Centrul de Gestionare și Regularizare a Daunelor:

Descarcă Formular de constatare amiabilă în caz de accident

Descarcă Ghidul de completare a formularului de constatare amiabilă în caz de accident

Descarcă Formularul Formular declarație / înștiințare daună;